Do I Need To Translate This?

Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall
Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall
Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall

This is what this moron claimed.  No translation needed I think.  Where he gets the first figure from I cannot say, but it is beyond stupid.

Anyway, it is peppered with claims like this:

Det finnes jo en haug av no-go zones i de fleste Amerikanske storbyer. De i LA er jo de mest kjente – Compton, Crenshaw, Watts, Inglewood etc. men det kan ikke direkte sammenlignes med situasjonen i Europa da Afro-Amerikanerne er kristne etc.

And this.

Det faktum at kulturmarxistene kontrollerer Euro/US MSM, 95% av NGOs og 80% de politiske partier er kanskje den viktigste årsaken til at vi må regne med å slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og Islamisering i ihvertfall 20-70 år til.

All here to read.

 

%d bloggers like this: